هشدار درباره کمبود پروتز شنوایی در سال ١۴٠١

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان –  مدیر طرح و برنامه هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: در طول ۶ سال گذشته در مجموع ۳ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال اعتبار در قوانین بودجه سالانه برای عمل کاشت حلزون مصوب شده بوده که از این مقدار تنها ۳۴۴ میلیارد ریال و به عبارتی مبلغی کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات مصوب، به هیئت امنا تخصیص یافته است.

در مجموع ۶ هزار و ۵۲۰ عمل کاشت حلزون شنوایی در طول ۶ سال گذشته انجام شده که هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از اعتبارات داخلی خود حدود ۲ هزار و‌۳۶۰ میلیارد ریال صرف حمایت از اعمال کاشت حلزون شنوایی کرده است.

در قانون بودجه کشور، هر ساله بودجه‌ای برای کاشت پروتز حلزون شنوایی جهت حمایت از کودکان ناشنوا برای هیئت امنای صرفه جویی ارزی در نظر گرفته می‌شود.

هزینه کاشت پروتز حلزون شنوایی ۵۰ میلیون تومان است که شامل هزینه‌های خرید پروتز، هتلینگ بیمارستانی، حق العمل تیم جراحی و هزینه برگزاری جلسات گفتار درمانی، باز توانایی و شنوایی طی یک سال اول بعد از کاشت پروتز حلزون است.

انجام هرگونه درمان برای آحاد ملت در داخل کشور و مذاکرات پایه گذاران انجام کاشت حلزون، از ابتدای شروع این اعمال در ایران، حمایت از کاشت حلزون شنوایی در دستور کار هیئت امنای صرفه جویی ارزی قرار گرفت.

مکاتباتی از طریق وزیر بهداشت با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده که در این مکاتبات بر اهمیت تخصیص بودجه‌های کاشت حلزون تاکید شده است.

هشدار درباره کمبود پروتز شنوایی در سال ١۴٠١