روایت سخنگوی‌دولت از نشست رییس‌جمهور با اساتیددانشگاه صنعتی شریف

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در حساب کاربری خود در صفحه توییتر نوشت: رییس جمهور نگاه و محور اقدامات دولت پیرامون دانشگاهیان را با اساتید دانشگاه شریف مطرح کرد:

۱-دانشگاه اتاق فکر دولت است

۲-تحول که علم‌پایه شد، سلیقه‌ای و مقطعی نمی‌شود

۳-مساله اساسی دانشگاه باید مساله اساسی مردم باشد

۴-حمایت از نخبگان یعنی سرمایه‌گذاری برای پیشرفت.

https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c%e2%80%8c%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/