رضایی: اقتصاد کشور نیازمند نقشه راه مشخص است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محسن رضایی در جلسه بررسی نقشه راه رشد غیر تورمی و بدون فقر در وزارت امور اقتصادی و امور دارایی برگزار شد، افزود: وزیر اقتصاد زحمت زیادی طی دو ماه اخیر برای تهیه نقشه راه رشد غیر تورمی و بدون فقر در کشور کشیده و در ستاد اقتصادی،   کلیت این بحث مورد تصویب قرار گرفت.

معاون اقتصادی رییس جمهوری بیان داشت: حسن این جلسه این است که برای نخستین بار نقشه راه رشد غیر تورمی وبدون فقر در کشور به صاحب نظران اقتصادی ارائه می شود و لذا این جلسه توانست ما را متوجه نکات مفیدی نماید.

رضایی با بیان این که دولت ها و مجالس قبلی نقشه راه مشخصی برای اقتصاد نداشته اند، بیان داشت: دولت‌ها و مجالسی که روی کار می‌آیند برنامه‌ها، نقشه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی را برای اقتصاد دارند درحالیکه کشور نیازمندنقشه راهی معین و جامع با اجماع نخبگانی برای اقتصاد است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه ما باید به یک نقشه راه اقتصادی دست پیدا کنیم، ابراز امیدواری کرد که نقشه راهی که در این دولت در حال تهیه است به یک اجماع نخبگانی نیز برسد.

رضایی خاطر نشان کرد: قبل از انقلاب نیز یک نقشه راه اقتصادی وجود نداشته است. در همان زمان با افزایش چند برابری قیمت نفت اقتصاد خصوصی نوپای کشور و البته وابسته آسیب جدی دید.

وی با بیان اینکه ترسیم یک نقشه راه اقتصادی مورد مطالبه مقام معظم رهبری  از شورای عالی سران قوا بوده است، تاکید کرد: ما در جلسه سران قوا تلاش می‌کنیم که موضوع نقشه راه اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهیم و آن را تهیه کنیم و با نظر و رهنمود  مقام معظم رهبری  همانند چشم انداز ۱۴۰۴ و یا سیاست‌های کلی بالاخره تایید کلی نظام را هم همراه با آن داشته باشد. در حال حاضر هم سیاست های کلی برنامه هفتم تدوین شده است و در رابطه با این موضوع هم با صاحبنظران تبادل نظر خواهیم کرد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه مسئله اساسی در شکل‌گیری قیمت‌ها ساخت و اصلاح بازارهاست، تاکید کرد: در اصلاح بازارها قاعده‌مندسازی بازارها، خروج رانت، بی‌نظمی‌ها و دخالت‌های درونی و بیرونی در بازار باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین اولین مساله‌ای‌که باید در میان نخبگان کشور پاسخ دهیم، این است که بازار به  معنای صرف مبادله‌گری نمی‌تواند قیمت‌های واقعی را شکل دهد و با دخالت دولت و بصورت دستوری این کار نباید انجام شود، بلکه نسخه اصلاحات بازاری زمانی که به بازارهای واقعی شکل می‌دهد، قیمت‌ها به طور واقعی شکل می‌گیرد.

رضایی با طرح این سوال که کدام یک از بازارهای ایران به صورت واقعی فعالیت می‌کنند، بیان داشت: کدام بازار است که قیمت‌ها در آن به طور واقعی شکل می‌گیرد؟ وقتی می‌خواهیم دولت را در بازار به صورت دستوری دخالت دهیم، با یک مشکل مواجه می‌شویم و وقتی دولت کنار می‌رود، هرج و مرج در بازار شکل می‌گیرد. اما اگر دولت‌ها در ساخت و اصلاح  بازارها و  قاعده‌مندسازی آنها مشارکت کنند به طوری که قیمت‌های واقعی شکل بگیرد، منابع به‌طور بهینه خواهد شد اما آیا این مسئله که بسیار مهم است به تنهایی برای پیشرفت کشور کافی است؟

معاون اقتصادی رییس جمهوری اظهار داشت: بر فرض که بازارهای ایران درست و قاعده‌مند شد و در حقیقت بجای دخالت دستوری کنترل‌ها و نظارت‌ دربازارها وجود آمد اما باز هم پیشرفت اقتصادی حاصل می‌شود؟ جواب  خیر است. لذا ما یک اصلاح دیگری به نام ثبات اقتصادی را باید انجام دهیم. ثبات اقتصادی همان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است که باید هدفش با رشد بدون تورم باشد.

رضایی با تاکید بر اینکه اقتصاد نیازمند اصلاح بازارها و ثبات است، با طرح این پرسش که اگر قیمت‌ها و ثبات اقتصادی به درستی شکل بگیرد، نقشه راه کامل است؟، افزود: پاسخ این پرسش هم خیر است، زیرا اگر یک الگوی توسعه و پیشرفت در کنار اصلاح بازارها و ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، پیشرفت بوجود نمی‌آید با مباحث و سیاست‌گذاری خرد و کلان به تنهایی نمی‌توانیم مشکل اقتصاد ایران را حل کرد. بنابراین یک اقدام سه قلو باید انجام گیرد. اصلاح بازارها، ثبات اقتصادی و الگوی اقتصادی.

معاون اقتصادی رییس جمهوری تاکید کرد: ما هیچ راهی نداریم جز اینکه یک اجماع نخبگانی فراتر از گرایش‌های سیاسی به وجود بیاوریم و همه ما با گرایش‌های مختلف سیاسی باید دست در دست یکدیگر بگذاریم و اقتصاد کشور را نجات دهیم.

رضایی اظهار داشت: آقای رئیسی دیدگاه بازی در این زمینه دارد و  جلسه با نخبگان ونظر خواهی از آنها را مهم می‌داند خود ایشان هم با نخبگان جلساتی برگزار می کند و جلساتی هم با آنان خواهد داشت.

معاون اقتصادی رییس جمهور بیان داشت: ما باید از فرصت ها باقی مانده حداکثر استفاده را کنیم.

https://dailybulletin.ir/08/12/2021/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%ae/