سفیر مالی در پایان ماموریت خود در ایران با امیرعبداللهیان دیدار کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، «دیانگینا دی یایا دوکور» سفیر جمهوری مالی پنجم دی ۱۳۹۷ رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه وقت کرده بود.

جمهوری مالی به پایتختی باماکو واقع در غرب آفریقا بیش از ۲۰ میلیون جمعیت دارد.

این کشور در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا شناخته می‌شد.

سفیر مالی در پایان ماموریت خود در ایران با امیرعبداللهیان دیدار کرد