حدنصاب نمره پذیرفته شدگان آزمون دستیاری اعلام شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، ثبت نام داوطلبان چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی از امروز اول اسفند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شده است و داوطلبان می توانند با کمک دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دستیاری که بر روی سایت این مرکز قرار دارد نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

تعداد  ۲۰۰ سؤال تستی و چهار گزینه ای برای چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی طراحی شده است، برای هر سؤال باید تنها یک گزینه که در میان گزینه های ارانه شده بهترین پاسخ ممکن است، انتخاب شود.

به هر سؤال با پاسخ صحیح سه نمره مثبت و هر سؤال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق می گیرد و به سؤالات بدون پاسخ نمره ای تعلق نمی گیرد. همچنین به هر سؤال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد یک نمره منفی تعلق می گیرد.

داوطلبان مجاز هستند پس از اعلام کلید آزمون، به مدت ۷۲ ساعت نسبت به ارسال اعتراض نسبت به سئوالات از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام به عمل آورند. رسیدگی به اعتراضات واصله پس از مدت زمان مقرر فوق الذکر به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.

پس از رسیدگی به اعتراضات در خصوص طراحی سئوالات، کارنامه اولیه داوطلبان در پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داوطلبانی که حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰  نمره کل آزمون را کسب نموده باشند، مجاز به انتخاب رشته هستند و می توانند رشته محل های مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته محل که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارانه می شود، انتخاب کنند.

در صورتی که داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد، به هیچ وجه واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه های اعلامی با اولویت نمره آزمون پذیرش دستیاری و انتخاب رشته – محل صورت می گیرد.

در مورد داوطلبانی که نمرات آزمون پذیرش دستیاری و اولویت انتخاب رشته-محل یکسان باشد، نمره آزمون جامع پیش کارورزی و سپس معدل کل دوره پزشکی عمومی بدون احتساب معدل دوره کارورزی ملاک عمل خواهد گرفت.

حد نصاب عبارت است از نمره آخرین نفر جای دهی شده اولیه(برای تعیین حدنصاب) بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس بر مبنای ظرفیت کل رشته – محل با رعایت سایر شرایط پذیرش خواهد بود.

در این آزمون ابتدا کلیه داوطلبین بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس و براساس نمره آزمون( از بالاترین نمره ) و اولویت انتخاب رشته – محل تا تکمیل کل ظرفیت های موجود( بدون پذیرش مازاد بر رفیت) در همه رشته – محل های انتخابی قرار داده می شوند و نمره آخرین نفر جای دهی شده در هر رشته-محل، حد نصاب آن رشته محل خواهد بود.

 آزمون کتبی  رأس ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

در صورتی که داوطلب بدون توجه داشتن به نقص عضو مؤثر حرفه ای که مانع از تحصیل و یا انجام خدمات بعد از فراغت تحصیل شود، در ر شته ای پذیرفته شود ولی توسط گروه آموزشی به دلیل این نقص عضو مجاز به شروع آموزش شناخته نشود، امکان تغییر رشته توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقدور نیست و اعتراضی پذیرفته نمی شود.

حدنصاب نمره پذیرفته شدگان آزمون دستیاری اعلام شد