فدراسیون فوتبال دست خوش تغییرات می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بهرام رضاییان، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پس از دیدار با میرشادی ماجدی، سرپرست جدید این فدراسیون درباره احتمال تغییرات جدید در جمع خبرنگاران گفت: هیچ تغییری نداریم. کارشناس ها و متخصص های خوبی در فدراسیون هستند. فوتبال آرامش می خواهد و ما نباید قافیه را به هم بریزم. با همین قدرت تیم ملی جلو می رود و مشکلی پیش نمی آید.

این عضو هیات رئیسه درباره اختیارات ماجدی به عنوان سرپرست گفت: ماجدی همان اختیارات رییس را دارد و  وظایف او مشخص است.

فدراسیون فوتبال دست خوش تغییرات می‌شود؟