نصیرزاده از ریاست سازمان لیگ کشتی استعفا کرد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، عبدالمهدی نصیرزاده، که هم اکنون ریاست فدراسیون بدنسازی را بر عهده دارد، از فدراسیون کشتی خواست تا به مسئولیت خود در سازمان لیگ پایان دهد که این موضوع مورد موافقت فدراسیون کشتی قرار گرفت.

فدراسیون کشتی اعلام کرد با توجه به توانمندی نصیرزاده از وی همچنان به عنوان مشاور بهره خواهد برد.

نصیرزاده از ریاست سازمان لیگ کشتی استعفا کرد