آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم شریعت نوین مشهد و شاهین بجنورد از رقابت های لیگ دسته سوم، ۷ آذرماه برگزار شد و تیم شریعت نوین مشهد به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از ۶ اخطار ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین امید حیدرپرست، مربی شریعت نوین مشهد به دلیل بد رفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و مبلغ ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار دو تیم عقاب تهران و خلیج ماهشهر از رقابت های لیگ دسته دوم کشور ۱۷ آذر برگزار شد و تیم خلیج فارس ماهشهر به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از ۱۱ اخطار مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین تیم عقاب تهران نیز به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از ۶ اخطار مبلغ ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. حسین غبیشاوی، تدارکات تیم خلیج فارس ماهشهر به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه دو جلسه محروم و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بازی دو تیم زاگرس جوانمرد و کیان تهران از لیگ دسته سوم برگزار شد و تیم زاگرس به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از ۶ اخطار و تخلفات منتسب به تماشاگران ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محمد فرجی، پزشک و رحمان مرادیان، مدیر تیم زاگرس به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه هر کدام به یک جلسه محرومیت و ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

تیم مسابقه پرسپولیس شیراز به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از ۵ اخطار در دیدار برابر تیم ضربه آزاد نقش جهان از رقابتهای لیگ دسته سوم مبلغ ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین تیم ضربه آزاد نقش جهان نیز به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از ۵ اخطار ۵۰ میلیون ریال جریمه شد. کورش حسینی پنان، مربی ضربه آزاد نقش جهان به دلیل بدرفتاری به داور ۳ جلسه محروم و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار دو تیم رایکا بابل و آرمان گهر سیرجان از مسابقات لیگ دسته اول ۲۶ آبان برگزار و تیم رایکا بابل به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و احمد تقوی، مربی رایکا بابل به دلیل اهانت به بازیکن تیم مقابل یک جلسه محروم و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مسابقه دو تیم مس شهر بابک و ماشین سازی تبریز از لیگ دسته اول کشور ۱۱ آذرماه برگزار شد و تیم ماشین سازی به دلیل سوءرفتار تیمی ناشی از ۵ اخطار به ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. مهدی خانه آباد، مربی مس شهر بابک و مهدی حاتمی ، مربی ماشین سازی تبریز به دلیل بدرفتاری به بازیکن حریف هر کدام به یک جلسه محرومیت و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

حمید محمد رفیعی، بازیکن تیم مس نوین کرمان در دیدار مقابل تیم شهرداری نوشهر از سری رقابت های لیگ دسته دوم به دلیل بدرفتاری به بازیکن حریف به یک جلسه محرومیت و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین میثم حسین پور، بازیکن تیم شهرداری نوشهر به دلیل ممانعت از فرصت مسلم گل زنی ۱۰۰ میلیون ریال جریمه شد.

بازی دو تیم شهدا ابوذر فارسان و گهر نوین درود از لیگ دسته سوم، ۱۹ آذر برگزار شد و امید صالحی ، مربی گهر نوین درود به دلیل بدرفتاری به داور مسابقه به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین محمد پیرمرادی، بازیکن شهدا ابوذر فارسان نیز به دلیل بدرفتاری نسبت به داور مسابقه ۲ جلسه و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد