اعلام رای کمیته تعیین وضعیت در مورد یک بازیکن

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت شاهین طاهرخانی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

اعلام رای کمیته تعیین وضعیت در مورد یک بازیکن